הוא אתר אינטרנט עם הקלטות וידאו וקול מובחרים Bibelstream
.שהבשורה הטובה של התנ"ך היא מעשית, מציאותית לחיינו, משחררת ומרפא בכל הסוגיות ותחומי חיינו Bibelstream